ESG-rapport

ESG – de bæredygtige regnskaber.

 

I løbet af 2023, har vi udarbejdet en flot, grafisk ESG*-rapportering af, hvordan vi hos Aage Maagensen vedligeholder en ansvarlig virksomhedsdrift, ledelse og rådgivning.

ESG-rapporten finder du her.

I rapporten jonglerer vi klimaregnskaber, CO2-emissioner, sociale forhold m.m. for at give et helt nuanceret billede af, hvad vi hos Aage Maagensen gør for at påvirke miljøet og samfundet.
Vores beregninger og rapportering er foretaget på baggrund af anerkendte og snart obligatoriske standarder for klimaregnskaber og ESG-rapportering – og vi er også klar til at hjælpe jer!

En stor, grafisk rapport er ikke løsningen for alle virksomheder, derfor hjælper vi også gerne med at udarbejde simple ESG-faktaark med de vigtigste data.
Se eksempel på vores ESG faktaark her. 

 

Klar til fremtidig EU-lovgivning

Hos Aage Maagensen er vi meget opmærksomme på de kommende krav til rapportering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG er et essentielt værktøj til at give os et nuanceret billede af vores forretningsdrift og visioner, og på den måde er ESG blevet en enorm forretningsmulighed.

Med EU’s nye direktiv for bæredygtighedsrapportering bliver det obligatorisk, at virksomheder udarbejder en miljømæssig rapportering hvert år. Direktivet blev vedtaget i juni 2022 med virkning fra 2024-2026, afhængig af virksomhedsform.

Det fremgår også, at der stilles krav om, at en revisor skal afgive erklæring om virksomheders bæredygtighedsregnskab – og det samme revisionsselskab kan afgive erklæring om både den finansielle del af regnskabet og bæredygtighedsdelen.

 

Klimaregnskab - en del af ESG-rapporten

Vi har offentliggjort Aage Maagensens klimaregnskab som en del af ESG-rapporten under området miljø (E). Det er muligt at udarbejde et selvstændigt klimaregnskab, hvis ikke behovet er for at belyse områderne sociale forhold (S) og virksomhedsledelse (G).

 

Kom i gang med ESG-rapportering

Uden overblik, data og et klimaregnskab er det svært at foretage forandringer – og uden forandringer kommer ingen virksomheder langt i forhold til at realisere deres målsætninger.

Klimaregnskabet er et godt springbræt til en ESG-rapport. Ved først at udarbejde klimaregnskabet og året efter udarbejde en fuld ESG-rapport, bliver I trinvis fortrolige med ESG-området. I viser også jeres kunder, at I følger med nutidens krav og er godt rustet til fremtiden.

Skal vi hos Aage Maagensen hjælpe jer med at komme i gang med ESG-rapportering, så I er forberedt på de kommende krav til miljø- og samfundsmæssige rapporteringsstandarder?
Ring eller skriv til os, så tager vi en snak om mulighederne.

 

* ESG (Environment, Social, and Governance) bruges til at måle en virksomheds arbejde med bæredygtighed ud fra miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.