Det nye revisorposten er på gaden

14. 03. 2016

Det nye Revisorposten er på gaden.

Du kan blandt andet læse om:

  • Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar
  • Tilbagesøgning af moms fra udlandet
  • Virksomhedstestamenter
  • Kautionspræmier
  • Virksomhedsordningen
  • Crowdfunding mm.

Har du spørgsmål til nogle af emnerne eller behov for vores assistance er du velkommen til at kontakte os.