Hils på Annelie Olsen

22. 11. 2022

Allerede i 9. klasse, vidste Annelie Olsen, at hun ville arbejde med tal og regnskaber i fremtiden. Hun blev nemlig inspireret af sin gudmor, som arbejder med kontrol af virksomhedsrevision for staten i Tyskland.

Annelie er selv halvt tysk og har faktisk gennemført et semester på finansøkonomen i Tyskland.

Og med en far, der arbejder for HARDI, så var det oplagt, at Annelie også kom til at have med landbrug at gøre.

Det lykkedes også.
I dag er Annelie nemlig 24 år og ansat som revisorassistent hos Aage Maagensen i vores landbrugsafdeling, mens hun sideløbende læser videre på sin HD (anden del).

”Jeg har ikke været her så længe, men jeg synes allerede mine kollegaer er rigtig søde og har taget godt imod mig, så jeg glæder mig til et godt samarbejde i fremtiden.” fortæller Annelie.

Til daglig vil Annelie være at finde på vores kontor i Maribo.