Nye skatteregler for forældrekøbslejligheder

12. 12. 2019

Hvis du har købt en såkaldt forældrekøbslejlighed, som du udlejer gennem virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er der ændringer på vej i dine skatteforhold.

Du har god grund til at være ekstra opmærksom på dine skatteforhold, hvis du har en såkaldt forældrekøbslejlighed, som du udlejer til nærtstående familiemedlemmer gennem virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Fra 2021 er det nemlig ikke længere muligt at udleje forældrekøbslejligheder gennem virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det betyder, at: 

  • Dine skattemæssige fordele falder.
  • Du skal overveje, hvad du vil gøre med et eventuelt opsparet overskud, hvis du vil undgå yderligere beskatning.

Den nuværende ordning: høj fradragsværdi for forældrekøbslejligheder 

Når du udlejer din forældrekøbslejlighed til dine børn eller andre nærtstående familiemedlemmer betragtes det på nuværende tidspunkt som virksomhedsdrift. Derfor hører det under virksomhedsordningen.

Det betyder, at du kan fradrage eventuelle renteudgifter i din eller din ægtefælles lønindkomst (personlig indkomst før AM-bidraget) med en fradragsværdi på op til 56%, hvis du betaler topskat.

Den nye ordning: lavere fradragsværdi for forældrekøbslejligheder 

Fra år 2021 bliver udlejning af forældrekøbslejligheder ikke længere set som virksomhedsdrift. 

Derfor hører det ikke under virksomhedsordningen, og du får dermed samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig – det vil sige omkring 25-34%. 

Forældre kan stadig købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men får altså ikke samme skattemæssige fordele som før.

Du skal muligvis betale skat af dit opsparede overskud 

Er forældrekøbslejligheden din eneste virksomhed under virksomhedsordningen, og har du et overskud fra tidligere virksomheder i samme ordning, betyder det måske, at det opsparede overskud bliver beskattet.

Derfor kan det være relevant at overveje at købe eller etablere en anden virksomhed for at undgå den ekstra beskatning.

Hvad gør jeg nu?

Der er endnu ikke fremlagt detaljer for ændringerne, og præcis hvornår de træder i kraft.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til de nye regler, så kontakt os her.