Ny bogføringslov på vej

21. 03. 2022

Ny bogføringslov på vej - Forslag indeholder krav til digital bogføring og digital opbevaring af bilag/regnskabsmateriale

Udkast til lovforslag om ny bogføringslov har været i høring, hvilket har medført en række kommentarer og ændringsforslag. Nu afventer vi, at det endelig lovforslag fremsættes, så vi kan få klarhed over det præcise indhold i de nye krav samt hvornår de forventes implementeret.

Målet med den nye bogføringslov er at effektivisere virksomhedernes bogholderi, men også i høj grad at bekæmpe mulig svindel og skatteunddragelse.

Forslag til den nye bogføringslov indeholder primært følgende elementer:

 

Digital opbevaring af bilag og regnskabsmateriale

I lovforslaget lægges der op til at virksomhederne skal benytte et digitalt bogføringssystem med digital opbevaring af bilag og regnskabsmateriale.

Kravet forventes dog ikke at gælde personligt ejede virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. samt visse foreninger m.v.

 

Opbevaring af data hos tredjemand

I lovforslaget stilles der krav om at registreringer af transaktioner og bilag, der dokumenterer transaktionerne opbevares digitalt hos en tredjemand.

Dette krav skal sikre myndighedernes adgang til relevant materiale i forbindelse med svindel – og skatteunddragelsessager.

 

Registrering af bogføringssystemer i Erhvervsstyrelsen

Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres systemer registrere i Erhvervsstyrelsen. Ved indberetning af virksomhedernes årsrapport skal der ske indberetning af hvilket system virksomheden anvender.

 

OG HVORNÅR GÆLDER DET SÅ FRA?

Ifølge høringsudkastet vil kravet om digital opbevaring af bilag og regnskabsmateriale få virkning fra 1. januar 2023. De resterende ændringer vil få virkning løbende over de efterfølgende år.

Det er vores opfattelse, at kravet til digital opbevaring af bilag og regnskabsmateriale fra 1. januar 2023 ikke er realistisk. Men det bliver mere afklaret ved fremsættelse af lovforslaget, der forventes at ske i april måned.'