Fristen for årsrapporter udskydes med en måned

18. 03. 2022

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyhedsartikel om at fristen for årsrapporter udskydes med en måned.

Fremover vil fristen også blive rykket permanent, da det blev besluttet i den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision.

Dermed vil årsrapporten først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

Der er ikke fremsat lovforslag endnu. Reglen kommer formentligt til at gælde for regnskabsår der starter 1.1.2021 og fremefter.