Nyt krav: beskrivelse af bogføringsprocedurer

13. 10. 2022

Skabelon for beskrivelse af bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov kræver beskrivelse af bogføringsprocedurer. Fortvivl ikke – Vi står klar til at hjælpe med at komme i mål.

Kravet i den nye bogføringslov omkring beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder for rigtig mange virksomheder – og muligvis også for din:

Virksomheder som er omfattet af den nye bogføringslovs krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer omfatter:

  • Alle virksomheder som skal offentliggøre regnskab efter årsregnskabsloven, for eksempel selskaber (uanset størrelsen på selskabet – dvs. også holdingselskaber)
  • Andre erhvervsdrivende, og hvor omsætningen er over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år.

Da kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurer primært gælder for virksomheder, der skal offentliggøre regnskaber efter årsregnskabsloven og personligt ejede virksomheder, I/S´er, andelsboligforeninger m.v. der samtidig har en omsætning over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, vil du som selvstændigt erhvervsdrivende måske ikke være omfattet af kravet nu – men kan blive det, hvis din omsætning i to på hinanden følgende år overstiger 300.000 kr.

Reglerne gælder for førstkommende regnskabsår efter 30.09.2022:

  • Ved kalenderårsregnskab (1/1 – 31/12) skal beskrivelse af bogføringsprocedurer være udarbejdet senest 1. januar 2023
  • Ved regnskabsafslutning 30/9 (1/10-30/9-22) skal beskrivelse af bogføringsprocedurer være udarbejdet senest 1. oktober 2023.

 De overordnede krav til beskrivelsen af bogføringsprocedurerne:

  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
  • Hvilke af virksomhedens medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne jf. ovenstående to punkter.

Alle transaktioner skal registreres

Den nye bogføringslov foreskriver, at virksomhederne skal registrere alle transaktioner nøjagtigt og snarest muligt efter de forhold, der danner grundlag for registreringen foreligger. Hvor hurtigt registreringen skal foreligge afhænger blandt andet af antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang – altså af virksomhedens kompleksitet.

Ud over krav om registrering af transaktioner, er der med den ny bogføringslov indsat bestemmelse omkring afstemning af transaktionerne, således at det sikres, at der løbende foreligger et tilstrækkeligt tidsmæssigt opdateret bogholderi som grundlag for lovpligtige indberetninger af fx moms.

Hvordan kommer jeg videre:

Du kan og bør selv være involveret mest muligt i beskrivelsen, og Erhvervsstyrelsen har lavet en skabelon, som kan bruges jf. dette link Bogføring | erhvervsstyrelsen.dk . I skabelonen er fra Erhvervsstyrelsen noteret, hvad der fra Styrelsens side ønsker beskrevet under hvert enkelt punkt. Bemærk, at hvis du har flere virksomheder, hvor der kræves beskrivelse, skal der laves en beskrivelse for hver virksomhed.

Brug for sparring?

Hvis du ikke har mod på selv at kaste dig ud i beskrivelse på nuværende tidspunkt, bør du kontakte din daglige revisor for en indledende drøftelse og en plan for at komme i mål med beskrivelsen af bogføringsprocedurer i rette tid.

Hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen har vi mange forskelligartede kunder, og dermed et bredt kendskab til bogføringssystemer og bogføringsprocedurer. Vi står derfor gerne til rådighed for sparring i forbindelse med virksomhedens udfyldelse af sine bogføringsprocedurer som krævet i de nye bogføringslov.

 

Kontakt os:

Skriv en mail til info@aa-m.dk eller ring til 54781688 og vi vil sørge for at du bliver kontaktet af en af vores revisorer.