Bortforpagtning af Frederiksminde På Femø

25. 05. 2021

Frederiksminde, Kirke Alle 2, 4945 Femø.

  • Samlet areal ca. 325 ha samt de til ejendommen hørende betalingsrettigheder, ønskes bortforpagtet for driftsårene 2022-2032 eller længere.
  • Ejendommens bygninger indgår i forpagtningen.
    Bygningerne består af stuehus, driftsbygninger
    ca. 1400 kvm, samt to stål siloer á 1.430 kbm.
  • Ejendommen bortforpagtes samlet.
  • Bortforpagter forbeholder sig ret til at vælge mellem eller forkaste indkomne tilbud.

Tilbud afleveres til revisionsfirmaet Aage Maagensen, Att. Karsten Beske, C. E. Christiansensvej 56, 4930 Maribo, eller på mail: kab@aa-m.dk, senest d. 11.06.2021 kl. 12.00.

Alle henvendelser vedr. bortforpagtningen skal rettes til økonomikonsulent Karsten Beske, telefon: 54 91 02 62, mobil: 21 49 07 57, mail: kab@aa-m.dk, eller kontoret, hvor der også kan rekvireres yderligere materiale og træffes aftale om besigtigelse.