Gavebevis kan erstatte julefrokosten – men pas på!

07. 12. 2020

Vi nærmer os den skønne juletid, og i mange virksomheder spekulerer chefen i årets jule- eller nytårsgave til medarbejderne. I år er alt jo mildest talt ikke, som det plejer at være.

Det gælder dog stadig, at en jule- eller nytårsgave til medarbejderne er skattefri, når det drejer sig om en tingsgave, der ikke har en markedsværdi over 900 kr. inkl. moms.

Herudover er der en samlet bagatelgrænse på 1.200 kr. inkl. moms. Summen af gaver til medarbejdere må pr. kalenderår ikke overstige bagatelgrænsen, hvis gaverne skal være skattefrie for medarbejderne.

Julefrokost som gavebevis

Men hvad med julefrokosten for medarbejderne?

Måske er det ikke muligt at gennemføre den på grund af Corona-restriktionerne. Både virksomheder og restauranter tænker kreativt og finder løsninger og nye veje at gå.

Så derfor får vi ofte spørgsmålet: ”Kan julefrokosten erstattes, så medarbejderne i stedet får et gavebevis til en restaurant?”

Det korte svar er ”Ja”. Og et efterfølgende ”men”: Gavekortet skal udstedes til en navngiven restaurant og menuen skal på forhånd være bestemt af virksomheden. Endelig er det også en forudsætning, at gavebeviset ikke må kunne ombyttes til kontanter.

Samtidig skal man være opmærksom på at dette gavekort – selvom det er erstatning for den traditionelle julefrokost – medregnes i bagatelgrænsen på 1.200 kr.

Gavebevis til andre goder

Afgørelser fra Skatterådet viser, at gavebeviser til medarbejdere med mulighed for at vælge mellem en bred vifte af tilbud som restaurationsbesøg, hotelophold, sportsaktiviteter og lignende er skattepligtige.

Derimod er gavebeviser, der kun giver mulighed for at vælge mellem et begrænset antal gaver som ting eller eksempelvis hotelovernatninger bestemt af arbejdsgiveren, ifølge flere afgørelser fra Skatterådet ikke skattepligtige, når værdien holder sig indenfor beløbsgrænsen for julegaver og bagatelgrænsen.

Er du i tvivl eller ønsker yderligere rådgivning, er det en god ide at kontakte din revisor.

Af statsautoriseret revisor Tina Ørum Hansen, revisionsfirmaet Aage Maagensen