Oplysningspligt - kunder

1.1 Dataansvarlig
Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til statsautoriseret revisor og direktør Thomas Henckel på th@aa-m-dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse, Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er pålagt efter og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til i nogle tilfælde samarbejdsparter.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte statsautoriseret revisor og direktør Thomas Henckel på th@aa-m.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Kontaktpersoner
Thomas Henckel
Statsautoriseret revisor, Direktør
+45 54 79 11 31
Kristian Due Andersen
Statsautoriseret revisor
+45 54 79 11 34